Jakość powietrza:

Godzina ostatniej aktualizacji:

Jakość powietrza:

Nieznana

Serwer GIOŚ jest niedostępny.

 • Pył zawieszony PM2,5

  μg/m3

 • Pył zawieszony PM10

  μg/m3

 • Dwutlenek siarki

  μg/m3

 • Dwutlenek azotu

  μg/m3

 • Ozon

  μg/m3

Wygląda na to, że serwer GIOŚ  jest niedostępny. Niestety nie udało nam się pobrać danych o stanie powietrza.

Prosimy, spróbuj ponownie później.

Po więcej informacji zapraszamy pod adres: http://powietrze.gios.gov.pl

Tu dowiesz się, czy stan powietrza sprzyja uprawianiu sportu na zewnątrz.
Tu dowiesz się, czy stan powietrza sprzyja jeździe na rowerze.
Tu dowiesz się, czy stan powietrza sprzyja osobom szczególnie wrażliwym.
Tu dowiesz się, czy stan powietrza sprzyja posiłkom na zewnątrz.
Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, stacja pomiarowa ul. Kossutha 6.
Do obliczeń wykorzystano Europejski Indeks Jakości Powietrza (EAQI)

Masz uwagi do naszego pomysłu? Napisz na uwagi@katoluft.pl lub odezwij się na FB